Veiligheid

De bezuinigingen op de politie onder twaalf jaar Rutte hebben er hard ingehakt. Het capaciteitstekort bij de politie is gigantisch. Politiebureaus sluiten hun deuren, wijkagenten verdwijnen en aanrijtijden zijn veel te lang. Inwoners van onze provincie ondervinden hier iedere dag de gevolgen van. Het veiligheidsgevoel in dorpen en steden gaat achteruit. JA21 zet zich in voor een snelle en forse uitbreiding van het aantal agenten, terugkeer van de politie in de wijken en een keiharde aanpak van drugscriminaliteit en misdragingen in het openbaar vervoer.

JA21 Limburg wil

  • Druk vanuit de provincie op het Rijk voor snelle en grootschalige uitbreiding van de politiecapaciteit
  • Terugkeer van wijkposten en politiebureaus in de kleine kernen
  • Intensieve controles op drugsproductie en dumpingen in het buitengebied
  • BOA’s of particuliere beveiligers in het openbaar vervoer dat onder de provincie valt
  • De handhavingsdienst RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) behouden om de goede afstemming met politie en justitie en de capaciteit gericht op de aanpak van milieu gerelateerde drugscriminaliteit in stand te houden
  • Gemeenten ondersteunen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit
  • De Groene brigade (de boa’s) en ‘Samen Sterk in Limburg’ (een handhavingssamenwerking) de taak geven om vaker en frequenter te controleren wanneer vrijstaande agrarische bebouwing en afgelegen bedrijventerreinen leeg komen te staan
  • Criminelen die milieudelicten plegen beboeten voor de kosten van het opruimen, desnoods door middel van het afpakken van crimineel verdiend geld
  • Meer structureel budget naar het regionale informatie en expertisecentrum (RIEC) om zo criminaliteit keihard aan te pakken
  • Beter samenwerken met de opsporingsdiensten in België en Duitsland