Roy Blijlevens

Statenlid

"De komende jaren zal duurzaamheid en circulariteit een grote rol spelen"

 

Roy Blijlevens, getrouwd, vader van twee kinderen en woon in de groene gemeente Beekdaelen. Het is de plek waar mijn politieke carrière begon. Ik werd gevraagd om enkele maanden voor de gemeentelijke verkiezingen van 2014 de afsplitsing van het CDA in Nuth te ondersteunen en op gang te helpen.

Na die start heb ik als commissielid mijn eerste politieke stappen gezet en deed ik ervaring op. Dit leidde tot mijn rol als raadslid en vervolgens tot mijn provinciale rol in 2019. Als gekozen lid van de Staten ben ik doorgegroeid naar de functie van bestuursadviseur van de Gedeputeerde Staten. Nu, in de periode 2023-2027, ben ik opnieuw Statenlid voor de Provinciale Staten, en ik breng mijn opgedane ervaring mee naar JA21.

Vanuit mijn achtergrond in het bedrijfsleven blijft het midden- en kleinbedrijf (MKB) een van mijn voornaamste aandachtspunten. Vooral de komende jaren zal duurzaamheid en circulariteit hierin een grote rol spelen. Door mijn persoonlijke interesse, ik woon landelijk en ben paardenhouder, voel ik ook de zorgen van mijn buren, de "boeren," en hun kwesties (zoals stikstof), en deze verdienen eveneens mijn volledige aandacht.

Ik sta open voor samenwerking, maar ik vind dat veel Europese regels te ver gaan. De regeldruk vanuit Den Haag lijkt mij te overmatig, en ik ben een voorstander van burgers die meer autonomie hebben in verschillende gebieden. We zouden moeten streven naar meer individuele verantwoordelijkheid in plaats van talloze betuttelende maatregelen.

Gelukkig zijn Nederland en Limburg op veel vlakken erg verdraagzaam, maar er zijn grenzen, en die grenzen beginnen duidelijk zichtbaar te worden. 

Ik beschouw mezelf als fatsoenlijke conservatief liberaal en ik ben vastbesloten om deze overtuiging waar te maken in de provinciale politiek van Limburg.

Contact