Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Limburg wil

  • Kleine kernen bereikbaar houden door een dekkend netwerk van busvervoer
  • Elektrificatie en het op waterstof rijden van bussen en treinen stimuleren
  • De rijksweg A2 verbreden naar Eindhoven
  • Verbetering van de veiligheid op de A67 rondom logistiek Venlo prioriteit geven
  • Inzetten op de realisatie van grote parkeerplaatsen met voorzieningen voor vrachtwagens in de nabijheid van de A2 en de A67
  • Inzetten op een infrastructuuragenda met Noordrijn-Westfalen en het Vlaams Gewest om betere aansluitingen met België en Duitsland te realiseren
  • Een treinverbinding Weert-Antwerpen realiseren
  • Extra middelen voor SmartwayZ.nl om te zorgen voor een betere bereikbaarheid in Zuid-Nederland
  • Aandacht voor goede toeristische fietsverbindingen
  • Veilig verkeersgedrag stimuleren door een goede inrichting van de infrastructuur, waarbij we investeren in nieuwe technieken, handhaving en voorlichting over verkeersveiligheid