Moties

Op deze pagina ziet u moties die door ons zijn ingediend en ook die wij mede-ingediend hebben.

Motie 3077: Plattelandseconomie en leefbaarheid
Aangenomen


Motie 3072: Risicoanalyse Provinciale en Rijkswegen in Limburg
Verworpen


Motie 3070 (mede-ingediend): Creatieve oplossingen netcongestie
Aangenomen


Motie 3069 (mede-ingediend): Net congestie in control
Aangenomen


Motie 3067: Bescherm het Zuid-Limburgse landschap en realistische doelen stellen
Aangenomen


Motie 3059: Beter zicht op het Limburgse vestigingsklimaat
AangenomenMotie 3058: Een goede onderbouwing is nooit verloren
Aangenomen


Motie 3051 (mede-ingediend): De Wijkagent terug in de wijk.
Aangenomen


Motie 3049 (mede-ingediend): Volwaardige basiszorg in Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek.
Aangenomen


Motie 3047 (mede-ingediend): Financiering Op weg naar het Lagerhuis
Aangenomen


Motie 3046 (mede-ingediend): Monulisa regeling in standhouden
Aangenomen


Motie 3044 (mede-ingediend): Maatwerkmiddelen culturele infrastructuur Noord- en Midden-Limburg
Aangenomen


Motie 3041 (mede-ingediend): Inspanningsverplichting voor het Organiseren van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in 2024
Aangenomen


Motie 3038 (mede-ingediend): Monitoring Implementatie Omgevingswet
Aangenomen


Motie 3037 (mede-ingediend): Symposium gezondheidseffecten Industriële windturbines
Aangenomen


Motie 3035 (mede-ingediend): Voorkomen gedwongen onteigening voor natuurcompensatie
Aangenomen


Motie 3033 (mede-ingediend): De Promotie en Bescherming van de Limburgse Taal
Aangenomen


Motie 3021 (mede-ingediend): Maximaal veilig varen Maasplassen
Aangenomen


Motie 3020: Rijksgeld voor onderzoek SMR's
Aangenomen


Motie 3011 (mede-ingediend): Herwaardering van maakindustrie en vakmanschap in Limburg
Aangenomen


Motie 3008 (mede-ingediend): Voorkomen is beter dan genezen!
Aangenomen


Motie 3008 (mede-ingediend): Verkennen internationale uitbreiding nachttrein Maastricht-Amsterdam Schiphol
Aangenomen


Motie 3003 (mede-ingediend): Stimuleringsregeling zorgbuurthuizen Limburg
Aangenomen


Motie 3001 (mede-ingediend): Zorgen voor onze zorg
Aangenomen


Motie 2999 (mede-ingediend): inzake naar een ambitieuze omgevingsvisie
Aangenomen


Motie 2998 (mede-ingediend): Infra in control
Aangenomen


Motie 2992 (mede-ingediend): Brightlands campussen betrekken ook leerlingen uit vo bij innovaties
Aangenomen


Motie 2991 (mede-ingediend): Onderzoek wel en wee van de Wittemer Allee- overdracht N595
Aangenomen


Motie 2990: Wolf in Limburg wie beschermt wie
Verworpen


Motie 2987 (mede-ingediend): Inzake Maaslijn is een Rijksproject 2!
Aangenomen


Motie 2986 (mede-ingediend): Inzake geen ophoging MRB
Verworpen


Motie 2971: Elke limburger telt maar elke euro ook
Verworpen


Motie 2970: SMR heeft de toekomst
Verworpen


Motie 2969: Schild van de schutterij
Aangenomen


Motie 2967 (mede-ingediend): Inzake Carnaval is een diepgewortelde eeuwenoude traditie in Limburg
Aangenomen


Motie 2966 (mede-ingediend): Inzake asielopvang brandbrief
Aangenomen