Natuur, Landbouw en Platteland

Limburg is een unieke provincie met een prachtige natuur. Het karakteristieke Limburgse landschap moet behouden blijven, zodat Limburgers én toeristen hiervan kunnen blijven genieten. Het verdwijnen van voorzieningen uit onze dorpen bedreigt de leefbaarheid in de provincie en moet worden tegengegaan.

JA21 Limburg wil

  • Goede samenwerking met het waterschap om ook bij hevige regenval overstromingen te voorkomen
  • Grondeigenaren stimuleren om activiteiten te ontplooien die de biodiversiteit verbeteren
  • Het karakteristieke Limburgse landschap behouden
  • Waar mogelijk de bureaucratische status van Natura 2000-gebieden herzien
  • De wolf actief bestrijden om vee en huisdieren te beschermen
  • Centrale rol voor boeren in natuuronderhoud en behoud van natuursubsidies voor boeren
  • Inzetten op dierenwelzijn door op te treden tegen mishandeling of slechte leefomstandigheden van vee