Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Limburg wil

  • De maakindustrie in Limburg koesteren
  • Ruimte bieden aan economische ontwikkelingen
  • Ruimte geven aan Maastricht Aachen Airport
  • Bedrijven behouden en aantrekken in kleine kernen, om zo ook de voorzieningen op peil te houden
  • Inzetten op kwalitatief sterke binnensteden met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het MKB
  • Minder regelgeving en overheidsbemoeienis voor het MKB
  • De toeristische sector stimuleren, waarbij we de balans zoeken tussen leefbaarheid en toerisme
  • Ruimte geven aan de logistieke sector
  • De samenwerking met Duitsland en België verbeteren om zo de unieke ligging van Limburg nog beter te gebruiken voor de groei van de economie