Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Limburg wil

  • Enkele kleine kerncentrales (SMR) bouwen in Limburg
  • Geen windturbines in Limburg
  • Geen zon op kostbare landbouwgrond, maar op daken
  • Structurele uitbreiding van het stroomnet in Limburg
  • In samenwerking met alle partijen de realisatie van de infrastructuur van de netbeheerders versnellen, bijvoorbeeld door de vergunningsprocedures te versnellen en actief ruimte te zoeken voor nieuwe infrastructuur