Nieuw Onderzoek Vraagt om Heroverweging Limburgs Stikstofbeleid, JA21 stelt vragen

Oct 11, 2022

JA21 Limburg heeft vandaag een motie ingediend die de bescherming van het unieke landschap van Zuid-Limburg benadrukt.

De motie, voortkomend uit een rapport van de zuidelijke rekenkamer, onderstreept de uitdagingen waarmee Zuid-Limburg wordt geconfronteerd bij de ruimtelijke opgave voor duurzame energie. JA21 Limburg erkent de noodzaak om het unieke landschap van Zuid-Limburg te beschermen tegen ongepaste ontwikkelingen, zoals windmolens en zon op land

Als voorstander van realistische en haalbare doelen voor de energietransitie in Limburg heeft JA21 de motie ingediend om het college op te roepen om vast te houden aan de huidige uitsluitingsgebieden voor windmolens in Zuid-Limburg. 

JA21 benadrukt dat het behoud van het Zuid-Limburgse landschap niet alleen van belang is voor de inwoners van de regio, maar ook voor het behoud van de identiteit en aantrekkingskracht van Limburg als geheel..