Nieuw Onderzoek Vraagt om Heroverweging Limburgs Stikstofbeleid, JA21 stelt vragen

Oct 11, 2022

JA21 Limburg heeft vandaag een motie ingediend die de transparantie en onderbouwing bij aanvragen uit de European Green Deal (EGD) wil waarborgen. De motie, voortkomen uit het ‘Beleidskader Werken aan een toekomstbestendige economie voor Limburg’, benadrukt het belang van een kritische blik op programma’s en financieringen die van invloed zijn op de Limburgse economie.

In het beleidskader ‘Werken aan een toekomstbestendige economie’ wordt gesproken over programma’s en financiering gerelateerd aan de European Green Deal, die worden aangevraagd in Brussel en Den Haag. JA21 erkent het potentieel van deze programma’s en financieringen, maar benadrukt dat niet alle initiatieven uit de green deal per definitie een positief effect kunnen hebben op onze lokale economie. “We moeten als provincie niet blindelings in elk subsidie potje duiken omdat er een pot met geld ligt. We moeten ook kunnen beoordelen of de effecten van deze programma’s en financieringen wel een positief effect hebben op de Limburgse economie en ondernemers” zegt Philippe Schyns fractievoorzitter van JA21. 

Om dit te waarborgen, roept JA21 het college op om  een samenvatting te maken van de aanvragen uit de European Green Deal, inclusief een onderbouwing van de gewenste effecten op de Limburgse economie. 

JA21 streeft naar een transparante overheid en een weloverwogen besluitvorming bij de aanvragen uit de European Green Deal, met als uiteindelijk doel het bevorderen van een circulaire en welvarende economie in onze prachtige provincie, zonder dat dit ten koste gaat van onze hardwerkende MKB’ers en maakindustrie