Nieuw Onderzoek Vraagt om Heroverweging Limburgs Stikstofbeleid, JA21 stelt vragen

Oct 11, 2022

De limburgse statenfractie van JA21 heeft vandaag een motie ingediend die zich richt op het verkrijgen van beter inzicht in het vestigingsklimaat van Limburg. De motie, voortkomend uit het ‘Beleidskader Werken aan een toekomstbestendige economie voor Limburg, benadrukt de noodzaak om het Limburgse bedrijfsleven te ondersteunen en te beschermen tegen uitdagingen. 

De motie wijst op de druk die het vestigingsklimaat van Limburg ondervindt als gevolg van verschillende factoren, waaronder klimaatmaatregelen, de energietransitie en het traject van vergunningverlening. Dit heeft geleid tot bezorgdheid onder bedrijven, waarvan sommigen overwegen Nederland te verlaten.

JA21 onderstreept het belang van een jaarlijkse rapportage die inzicht biedt in het vestigingsklimaat van Limburg en de problemen waarmee het bedrijfsleven te maken heeft. Deze rapportage zal bijdragen aan een betere onderbouwing en sturing vanuit zowel het college als Provinciale Staten. “Het doel van deze rapportage is om te kijken of we in Limburg de goede kant op gaan met het vestigingsklimaat, zo niet dan kan de politiek onderbouwd bijsturen” zegt Philippe Schyns fractievoorzitter van JA21. 

De motie roept het college op om een jaarlijkse rapportage op te stellen met beschikbare data over het Limburgse vestigingsklimaat, en om in gesprek te gaan met experts uit het bedrijfsleven om te bepalen welke data gemonitord dient te worden. 

JA21 blijft zich inzetten voor een bloeiende economie en ondernemers in Limburg. Waarin het bedrijfsleven de nodige ondersteuning krijgt om te gedijen.