Nieuw Onderzoek Vraagt om Heroverweging Limburgs Stikstofbeleid, JA21 stelt vragen

Oct 11, 2022

Deze week diende wij schriftelijke vragen in n.a.v. een nieuw onderzoek van de universiteit van amsterdam. Dit onderzoek concludeerd dat slechts 10 procent van de ammoniakemissie neerslaat binnen een straal van 500 meter rondom een stal. De overige 90 procent van de uitgestoten stikstof komt terecht in hogere luchtlagen. Het huidige Nederlandse stikstofbeleid houdt in dat de piekbelasters verantwoordelijk worden gehouden voor een belangrijk deel van de neerslag van stikstof in beschermde natuurgebieden. Maar dit beleid gericht op piekbelasters zal volgens de onderzoekers dus in veel gevallen niet effectief zijn omdat het niet tot meetbare verschillen in stikstofbelasting in de beoogde natuurgebieden leidt. 

Het is opmerkelijk dat er in Limburg aanzienlijke financiële middelen worden geïnvesteerd om boeren uit te kopen en er vele uren worden besteed aan het ontwikkelen van stikstofplannen. Echter, het recente onderzoek werpt twijfels op over de doeltreffendheid van dergelijke maatregelen en brengt de noodzaak van een heroverweging van ons stikstofbeleid naar voren.

Het is van groot belang dat ons provinciaal bestuur zich bewust is van deze wetenschappelijke bevindingen en de mogelijke implicaties ervan voor de genomen beleidsmaatregelen en toekomstige besluitvorming. Daarom achten wij het noodzakelijk om ons college van gedeputeerde staten om opheldering te vragen.